Biegi Sanprobi Active & Sport menu

Upoważnienia Bieg Kobiet Kraków

  • Upoważnienie do odbioru pakietów startowych

upoważnienie 2019

 

 

  • Oświadczenie Rodzica lub opiekuna prawnego

oświadczenie 2019